Algemene voorwaarden

JURIDISCHE VERKLARING

Laatste update: 4 juni 2021

U leest de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden (AGV). Deze vertaling is slechts een informatieve leidraad. De wettelijk bindende versie die voorrang heeft in geval van een geschil is de originele Spaanse versie van de gebruiksvoorwaarden.

1. DEFINITIES EN UITVOERING

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1
“SuCasa24” of “SuCasa24.com” is een onderdeel van GIC SL gevestigd te Avda Ramón y Cajal, Nº22, 1ºA, 29640 Fuengirola, Málaga, España, met ondernemingsnummer B93278018, alsmede alle aan haar gelieerde rechtspersonen.

Verder genoemd in deze algemene voorwaarden als “SuCasa24”.

1.1.2
SuCasa24 website: De website is de tool die toegang geeft tot alle informatie over de diensten die SuCasa24 te bieden heeft, alsook voor het gebruik maken van deze diensten.

1.1.3
Registratie/registreren: Het aanmaken van een account via een elektronisch formulier in deze website.

1.1.4
Partijen: Enerzijds SuCasa24 en anderzijds iedere bezoeker van deze website, adverteerders met een persoonlijk account of adverteerders met een professioneel account.

1.1.5
Bezoeker: Iedere meerderjarige internetgebruiker wereldwijd.

1.1.6
Adverteerder met een persoonlijk account: Iedere meerderjarige persoon die eigendommen te koop of te huur wil publiceren op SuCasa24 in de landen die SuCasa24 ter beschikking stelt om haar infrastructuur te gebruiken.

1.1.7
Professionele adverteerder: Iedere meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigendommen te koop of te huur uit zijn portfolio of ten gunste van derden wil publiceren op SuCasa24 in de landen die SuCasa24 ter beschikking stelt om haar infrastructuur te gebruiken.

1.1.8
SuCasa24 Software: na het invullen van de juiste login gegevens komt de gebruiker terecht in de SuCasa24 Software, en kan deze gebruik maken van de functionaliteiten voor het beheren van informatie en/of eigendommen. De functionaliteiten zijn afhankelijk van het feit of men beschikt over een persoonlijk account of een professioneel account.

1.1.9
Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen de partijen zoals omschreven onder artikel 1.1.4 en SuCasa24 inzake deze algemene voorwaarden en het gebruik van de SuCasa24 Software met het oog op het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met eigendommen kopen, verkopen, huren en verhuren.

1.1.10
Doelstelling: SuCasa24 is een open platform dat particulieren en professionele bedrijven (in het bijzonder makelaars) de mogelijkheid geeft om eigendommen te koop en te huur te publiceren via een persoonlijk of een professioneel account en deze via het internet visueel te maken aan iedere meerderjarige internetgebruiker wereldwijd, dat nationaal maar ook internationaal in de landstaal van ieder land dat SuCasa24 ter beschikking stelt om haar infrastructuur te gebruiken.
De natuurlijke personen of rechtspersonen die eigendommen publiceren via de infrastructuur van SuCasa24 worden verder in deze algemene voorwaarden vernoemd als adverteerder, adverteerder met een persoonlijk account of adverteerder met een professioneel account.
Iedere meerderjarige bezoeker die naar SuCasa24.com surft en op zoek is naar een eigendom te koop of te huur, kan via overzichtelijke zoekfuncties binnen de website navigeren naar overzichtspagina’s met eigendommen die het meest beantwoorden aan zijn/haar wensen en/of behoeften en vervolgens verder klikken naar een unieke pagina die voorzien is voor iedere eigendom apart om zich tot in detail te informeren over alle mogelijke specificaties die betreffende eigendom vertegenwoordigen.
De inhoud van de informatie is per eigendom verschillend en sterk afhankelijk van welke informatie de adverteerder heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn advertentie zodoende de bezoeker een duidelijk beeld te geven.
De infrastructuur is voorzien om de volgende types eigendommen te publiceren:
Huizen, rijhuizen, appartementen, villa's, gronden, nieuwbouwhuizen, nieuwbouw rijhuizen, nieuwbouw appartementen, nieuwbouw villa's, off plan huizen, off plan rijhuizen, off plan appartementen en off plan villa's.
Deze types kunnen nog beter gedefinieerd worden via een menu subtypes (zie account adverteerder).
Als een bezoeker interesse heeft in bepaalde eigendommen in eigen regio, nationaal of internationaal kan hij/zij rechtstreeks contact opnemen met de adverteerder per telefoon of e-mail.
SuCasa24 handelt NIET als tussenpersoon bij verkoop of verhuur en ontvangt op geen enkele wijze enige commissie bij aankoop, verkoop, huur of verhuur van eigendommen, ieder transactie verloopt uitsluitend tussen de bezoeker en de adverteerder.

1.1.11
Huidige landen beschikbaar voor publicatie van eigendommen: De landen waar SuCasa24 momenteel haar infrastructuur ter beschikking stelt aan adverteerders zijn België, Nederland, Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Ierland en Spanje.

1.1.12
Uitbreiding naar andere landen: Met onze huidige visie is het de bedoeling om op termijn publicatie van eigendommen mogelijk te maken in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Portugal, Italië, Griekenland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Rusland, Frankrijk, Luxemburg, Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië, de landen die eerst aan bod komen zijn deze waar het meest vraag naar is door onze adverteerders.
De genoemde landen maken deel uit van onze marketingstrategie om SuCasa24 constant te laten groeien en verbeteren doch wij bieden geen totale zekerheid dat deze zonder enige uitzondering effectief zullen geopend worden, voor de landen die reeds in voorbereiding zijn is er ook nog geen definitieve datum van opening vastgesteld daar deze afhankelijk is van verschillende factoren zoals onder andere marketing onderzoeken, technologische voortgang en het aanwerven van bevoegd personeel voor het opvolgen van alle facetten om het concept vloeiend werkzaam te maken in ieder land dat nieuw geopend wordt.

1.1.13
Onze infrastructuur is erop voorzien dat iedere nieuwe eigendom bij het publiceren automatisch online zal verschijnen in ieder land dat SuCasa24 met haar infrastructuur ter beschikking stelt aan het publiek, dat in de taal die in ieder betreffend land gesproken wordt, er wordt trouwens ook automatisch een unieke URL voor iedere eigendom per taal die SuCasa24 ter beschikking stelt aangemaakt bij het publiceren van iedere nieuwe eigendom.

1.1.14
Huidige talen beschikbaar voor publicatie van eigendommen: De talen die SuCasa24 momenteel ter beschikking stelt aan bezoekers en adverteerders zijn Nederlands, Engels en Spaans.
Voor België is de Franse en Duitse taal nog niet beschikbaar, er is nog geen uitsluitsel vanaf wanneer dat wel zal zijn, dit is afhankelijk van de voortgang en de verdere ontwikkeling van onze infrastructuur, bij iedere nieuwe opening van een nieuw land zal dit land vanaf het eerste moment gepubliceerd worden in de erkende landstaal.

1.1.15
Geautomatiseerde vertalingen: Ongeacht hoeveel landen en talen SuCasa24 vanaf welk moment zal ter beschikking stellen, de adverteerder zal zijn advertentie enkel in zijn eigen moedertaal hoeven aan te maken, onze infrastructuur zal iedere nieuwe eigendom bij het aanmaken van de advertentie automatisch vertalen in alle beschikbare talen, bij de opening van een nieuw land zullen niet alleen de nieuwe maar ook alle bestaande eigendommen binnen SuCasa24 automatisch verschijnen in de taal van het nieuw geopende land.
Deze stelling geldt voor de volledige infrastructuur van SuCasa24 met uitzondering de omschrijving bij iedere eigendom omdat dit de enige informatie is die door de adverteerder handmatig dient geschreven te worden maar het is in principe NIET nodig om een omschrijving te maken per eigendom, de adverteerder kan per eigendom alle mogelijke eigenschappen van de eigendom aanvinken bij het aanmaken van zijn advertentie en dat maakt omschrijvingen maken overbodig, ook is de advertentiepagina is op die manier zelfs veel informatiever en overzichtelijker voor de bezoeker, ongeacht welke taal deze spreekt.
1.1.16
Wisselkoersen: SuCasa24 is voorzien om alle prijzen van eigendommen te publiceren in de munteenheid van het land waar de eigendom gelegen is, een bezoeker uit een land met een ander valuta ziet ook de prijs in zijn eigen munteenheid, SuCasa24 heeft via geavanceerde technologie toegang tot data geleverd door de Europese Centrale Bank om de wisselkoers update te houden, er gebeurt iedere 24 uur een automatische update, naast courant gebruikte valuta is de valuta van ieder land dat SuCasa24 ter beschikking stelt om advertenties te plaatsen aanwezig in onze structuur.

1.1.17
Inhoud: Het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen deze website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van SuCasa24 en/of derden.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker van deze website, op alle mogelijke overeenkomsten en iedere andere vorm van gebruik van deze website alsmede op alle daarmee verband houdende door SuCasa24 te sluiten overeenkomsten met derden, bezoekers en adverteerders met een persoonlijk account of adverteerders met een professioneel account.

1.3
Door zich toegang te verschaffen tot, gebruik te maken van en/of het registreren op deze website gaat ieder derde partij, een bezoeker en een adverteerder met een persoonlijk account of een adverteerder met een professioneel account akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Registratie is enkel mogelijk nadat men heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden en ook volledig akkoord is met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

2. DE OVEREENKOMST

2.1
Iedere meerderjarige internetgebruiker, ook de bezoeker zonder een persoonlijk account is gerechtigd de eigendommen te raadplegen en contact op te nemen met de adverteerder.
Na elektronische registratie conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden verleent SuCasa24 iedere meerderjarige bezoeker van deze website, adverteerders met een persoonlijk account of adverteerders met een professioneel account toegang tot de software, de functionaliteiten van de software zijn afhankelijk van het feit of de gebruiker beschikt over een persoonlijk account of een professioneel account.
De bezoekers met een persoonlijk account zijn gerechtigd een eigen administratie te voeren aangaande de eigendommen die hun interesses beantwoorden naarmate de software die voorzien is voor een persoonlijk account dat toelaat.
Adverteerders met een professioneel account zijn gerechtigd administratie te voeren over hun eigendommen en deze online te plaatsen naarmate de software die voorzien is in hun account dat toelaat.

2.2
Het is de houders van een account behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke toestemming van SuCasa24 niet toegestaan derden toegang te geven tot de SuCasa24 software en/of rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

2.3
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het verboden aan derden om zich toegang te verschaffen tot de software zonder eenmalige registratie en verificatie, aan de houders van een account is het uitsluitend toegestaan zich toegang te verschaffen tot de SuCasa24 software op de daartoe door SuCasa24 voorgeschreven wijze.

2.4
SuCasa24 streeft constant naar verbetering en is ten allen tijde bevoegd wijzigingen door te voeren in de opmaak en/of de functionaliteiten van de SuCasa24 software of de SuCasa24 website.

2.5
SuCasa24 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vermeld in de SuCasa24 website. Indien u SuCasa24 verder blijft gebruiken, verklaart u zich akkoord met de wijzigingen. Aanvullende diensten en services kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden.

3. SUCASA24 SOFTWARE

3.1
SuCasa24 zal enkel en alleen gebruikt worden voor doeleinden omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Elk ander gebruik van SuCasa24 wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

3.2
Een inbreuk van deze Algemene Voorwaarden zal leiden tot beëindiging van de overeenkomst en opheffing van het account.

3.3
SuCasa24 is ontheven van alle aansprakelijkheid in geval van systeem- of toegangsproblemen. SuCasa24 neemt echter alle noodzakelijke stappen om deze problemen te vermijden en op te lossen.

3.4
Alle gebruikersacties in SuCasa24 worden geregistreerd. Alle houders van een account geven toestemming aan SuCasa24 voor het gebruiken van deze registraties voor de normale bedrijfsvoering of in geval van een geschil.

3.5
Alle houders van een account stemmen ermee in geen externe software te gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens van SuCasa24.

4. REGISTREREN

De registratie procedure is eenvoudig, via het menu REGISTREREN in de SuCasa24 website dient men enkel een geldig e-mailadres in te vullen, in het toepasselijke account, persoonlijk of professioneel, vervolgens ontvangt men een e-mail bericht van SuCasa24 met een 4 cijferige code ter verificatie, deze code dient men in te vullen in het venster dat automatisch is geopend in de SuCasa24 website na het verzenden van zijn e-mailadres, vervolgens dient het land geselecteerd te worden waarin men gevestigd is en een wachtwoord. Vervolgens is men ingelogd.
Men dient de registratie procedure af te werken zonder tussenpozen want de 4 cijferige verificatiecode is maar voor een beperkte tijd geldig.
De registratie procedure verloopt bij een persoonlijk account en een professioneel account op dezelfde manier.

5. LOGIN

De Login procedure gaat via het menu LOGIN in de SuCasa24 website, men dient enkel het e-mailadres dat gebruikt is bij registratie en het zelfgekozen wachtwoord bij registratie in te vullen en het account gaat open.
Het wachtwoord kan ten allen tijde gewijzigd worden binnen het account, indien men zijn wachtwoord vergeten is kan men dat weer opvragen via de Login pagina.
De Login procedure verloopt bij een persoonlijk account en een professioneel account op dezelfde manier.

6. ACCOUNT VEREISTEN

6.1
Het persoonlijk account: Iedere bezoeker kan zich gratis registreren en na registratie krijgt deze een persoonlijk account ter beschikking zoals omschreven onder artikel 7.

6.2
Het professioneel account: Na registratie krijgt men een voorstel tot betaling van contributie, na het voldoen van de contributie krijgt men een professioneel account ter beschikking zoals omschreven onder artikel 8.

7. PERSOONLIJK ACCOUNT

7.1
Een persoonlijk account bij SuCasa24 is gratis.
Na registratie is een persoonlijk account geldig voor onbepaalde duur.

7.2
Persoonlijke gegevens die opgevraagd worden voor interne administratie:
- Een telefoonnummer.
- Naam en volledig adres van de verantwoordelijk beheerder van het account.

7.3
De inhoud van en de mogelijkheden met een persoonlijk account:
- Het aanmaken van een profiel
- Onmiddellijke melding per e-mail van nieuwe berichten die ontvangen worden
- Eigendommen toevoegen in een overzichtspagina als favoriet
- Favoriete eigendommen afvinken
- Mobiele versie
- Toegang tot onze helpdesk
- Enz…

Met het persoonlijk account men kan ook advertenties publiceren met eigendommen te huur of te koop, men kan de eigendommen beheren door gebruik te maken van onderstaande functionaliteiten:
- Eigendommen toevoegen
- Een overzicht van alle eigendommen met vermelding ONLINE of OFFLINE
- Eigendommen ONLINE of OFFLINE zetten
- Eigendommen als PRIME eigendom publiceren
- Een overzicht van welke PRIME eigendommen staan en welke niet
- Toegang tot statistieken betreffende het aantal kliks op het telefoonnummer, aantal contactformulieren, aantal bezoeken aan de eigendom,…
- Toegang tot handleidingen
- Enz…

7.4
De adverteerder dient toegang te hebben tot alle wettelijke documenten die voorgeschreven zijn in het land waar de transactie gebeurd, dat zowel bij verhuur als bij verkoop alvorens betreffende eigendom te publiceren bij SuCasa24.

7.5
Men kan tot maximum 2 advertenties gratis plaatsen, ongeacht of de betreffende eigendommen in deze advertenties te huur of te koop worden aangeboden.

Deze advertenties zijn voor 3 maanden geldig, voor de vervaldatum ontvangt de adverteerder een bericht van SuCasa24 of hij deze advertenties wenst te vernieuwen, bij bevestiging van de adverteerder worden deze advertenties opnieuw voor 3 maanden geldig, bij een neen of bij geen reactie van de adverteerder gaan deze eigendommen offline op de vervaldatum en verdwijnen deze advertenties uit het persoonlijk account.
Als een eigendom verkocht of verhuurd is kan de adverteerder deze verwijderen binnen zijn/haar account.
Nadat men 2 gratis advertenties heeft gepubliceerd kan men indien gewenst meerdere advertenties plaatsen tegen maandelijkse betaling.
Deze regel blijft ook geldig indien de 2 gratis advertenties reeds verwijderd zijn uit het account, uitsluitend de 2 eerste advertenties plaatsen is gratis.

7.6
Prijzen indien een particuliere adverteerder meer dan 2 advertenties van eigendommen wil plaatsen:
20 € inclusief 21% BTW voor de periode van 1 maand per eigendom.

8. PROFESSIONEEL ACCOUNT

8.1
Adverteerders met een professioneel account dienen na registratie te kiezen voor een betaalwijze, er is een mogelijkheid om kortingen te genieten bij vooruitbetaling op langere termijn.

8.2
Gegevens die opgevraagd worden voor interne administratie:
- Een telefoonnummer.
- Naam en volledig adres van het bedrijf.
- BTW nummer

8.3
De inhoud van een professioneel account:

Tot 500 eigendommen te koop en/of te huur toevoegen voor 1 vast bedrag!

Via een persoonlijk dashboard kan men zowel via desktop als mobiel het personeel en de eigendommen beheren door gebruik te maken van onderstaande functionaliteiten:
- Het aanmaken van een profiel van de beheerder van het account
- Andere gebruikers uitnodigen met gelimiteerde of volledige schrijfrechten
- Tot 500 eigendommen toevoegen
- Eigendommen ONLINE of OFFLINE zetten
- Eigendommen als PRIME eigendom publiceren
- Een overzicht van alle eigendommen met vermelding ONLINE of OFFLINE
- Een overzicht van welke PRIME eigendommen staan en welke niet
- Toegang tot statistieken betreffende het aantal kliks op het telefoonnummer, aantal contactformulieren, aantal bezoeken aan de eigendom,…
- Toegang tot handleidingen
- Toegang tot onze helpdesk
- Enz…

8.4
De adverteerder dient toegang te hebben tot alle wettelijke documenten betreffende de eigendom die voorgeschreven zijn in het land waar de transactie gebeurd, dat zowel bij verhuur als bij verkoop alvorens betreffende eigendom te publiceren bij SuCasa24.

8.5
Prijzen.
De tarieven om tot 500 eigendommen te plaatsen zijn:
Bij betaling per maand = 45 €
Bij vooruitbetaling voor 6 maanden, normaal 270 € - 10 % korting = 243 €
Bij vooruitbetaling voor 12 maanden, normaal 540 € - 20 % korting = 486 €

9. GEEN VERPLICHTE VERLENGINGEN OF CONTRACTUELE VERBINTENISSEN

Er is geen enkele vorm van verplichte verlengingen of contractuele verbintenissen bij het betalend adverteren, indien de adverteerder op de vervaldatum niet wenst te verlengen, dan zullen de advertenties automatisch niet meer online verschijnen vanaf de vervaldatum, deze advertenties blijven wel zichtbaar in het account, indien de adverteerder op een bepaald moment de betreffende advertentie(s) toch weer online wil publiceren, dan kan dat door gewoon weer een betaling te voldoen voor een nieuwe periode.
Indien er na de vervaldatum voor een periode van 6 maanden geen betaling meer is ontvangen, dan ontvangt de professionele adverteerder tijdig een bericht van SuCasa24 of hij zijn advertenties wenst te hervatten, bij een neen of bij geen reactie van de adverteerder gaan deze eigendommen offline precies 6 maanden na de laatste vervaldatum en wordt het betreffende account onherroepelijk verwijderd.

10. PRIME ADVERTENTIES

10.1
Alle eigendommen worden random weergegeven in overzichtspagina’s op de website van SuCasa24, zo komt iedere eigendom met de regelmaat naar voren in deze overzichtspagina’s.
De PRIME advertenties zijn advertenties die in deze overzichtspagina’s ALTIJD als eerst in beeld komen, deze verschijnen ook random maar omdat de PRIME advertenties altijd op de eerste plaatsen verschijnen worden deze ook veel vaker bekeken door bezoekers op de website.

10.2
Prijzen PRIME advertenties voor een persoonlijk account:
20 € inclusief 21% BTW per maand per eigendom.

10.3
Prijzen PRIME advertenties voor een professioneel account:

1 PRIME eigendom
Betaling per maand = 10 €
Vooruitbetaling voor 6 maanden, normaal 60 € - 10 % korting = 54 €
Vooruitbetaling voor 12 maanden, normaal 120 € - 20 % korting = 108 €

Pakket van 5 PRIME eigendommen
Betaling per maand = 50 €
Vooruitbetaling voor 6 maanden, normaal 300 € - 10 % korting = 270 €
Vooruitbetaling voor 12 maanden, normaal 600 € - 20 % korting = 540 €

Pakket van 10 PRIME eigendommen
Betaling per maand = 100 €
Vooruitbetaling voor 6 maanden, normaal 600 € - 10 % korting = 540 €
Vooruitbetaling voor 12 maanden, normaal 1.200 € - 20 % korting = 1.280 €

Indien een adverteerder meer dan 10 PRIME eigendomen per maand wil publiceren, dan kan hij SuCasa24 contacteren voor een offerte op maat.

11. ALGEMENE DEFINITIES BETAALD ADVERTEREN

11.1
Alle prijzen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, op de SuCasa24 website en in de SuCasa24 software zijn prijzen exclusief 21% BTW voor het professioneel account.
Alle prijzen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, op de SuCasa24 website en in de SuCasa24 software zijn prijzen inclusief 21% BTW voor het persoonlijk account.

11.2
SuCasa24 behoudt zich het recht voor de prijzen van al haar diensten te wijzigen. De wijzigingen van prijzen gaan bij lopende overeenkomsten pas in op de eerstkomende vervaldag. Voor nieuwe adverteerders gaan de gewijzigde prijzen onmiddellijk in.

11.3
Kortingen
Er kunnen door SuCasa24 kortingen gegeven worden. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden met ander kortingen. Het geven van kortingen door SuCasa24 houdt geen verplichting in om deze korting nog te geven in de toekomst.

11.4
Betalingen
Betalingen gebeuren via het beveiligde online betalingsplatform van MOLLIE B.V. (mollie.com), SuCasa24 ontvangt geen gegevens over de betaalmogelijkheden van de gebruiker, of via bankoverschrijving.

11.5
Stopzetting adverteren
Er is geen sprake van verplichte verlengingen of contractuele verbintenissen voor adverteerders, een stopzetting verloopt automatisch als de adverteerder geen volgende termijn betaald voor de vervaldatum van de lopende periode, wenst een adverteerder onmiddellijke stopzetting, dan kan hij SuCasa24 hiervan op de hoogte brengen via e-mail: info@SuCasa24.com.
Er worden geen extra kosten in rekening gebracht bij een onmiddellijke stopzetting van het account.

11.6
Niet betaling
Niet betaling geeft SuCasa24 het recht om alle eigendommen die aanwezig zijn in het account van de adverteerder met onmiddellijke ingang offline te plaatsen.

De adverteerder blijft nog 6 maanden toegang hebben tot de SuCasa24 software en kan op ieder moment opnieuw beginnen adverteren door gewoon een volgende periode te betalen, bij betaling voor een volgende periode verschijnen alle eigendommen die voorheen online stonden onmiddellijk opnieuw online.
Er is geen sprake van het innen van achterstallige rekeningen daar de adverteerder zelf kan bepalen wanneer en voor welke periode hij wenst te adverteren.

SuCasa24 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig nadeel bij de adverteerder die in gebreke is gebleven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

SuCasa24 kan een account stopzetten of weigeren zonder opgaaf van redenen.

11.7
Terugbetalingen
Er worden geen terugbetalingen of kredieten verstrekt door SuCasa24 als een betalingstransactie is voltooid en toegang verleend is, behalve indien de betaling per vergissing is verricht.

Bij vooruitbetalingen van 6 of 12 maanden geniet de adverteerder een getrouwheidskorting van 10 of 20%, indien de adverteerder besluit om niet meer te adverteren voor de vervaldag van zijn aankoop heeft deze geen recht op terugbetaling.

PRIME advertenties kunnen uitsluitend geplaatst worden als de maandelijkse contributie om te adverteren betaald is, mogelijk worden er PRIME advertenties aangekocht terwijl er al een maandelijkse contributie lopende is, indien op de vervaldag van de maandelijkse contributie geen hernieuwing is van de maandelijkse contributie dan vervalt het recht voor het gebruik van PRIME advertenties en is er geen recht op terugbetaling voor de resterende termijn dat de PRIME advertenties nog geldig waren.

Er is geen reden voor terugbetaling indien de adverteerder ervoor kiest om niet in te loggen of SuCasa24 niet te gebruiken tijdens de betaalde periode.

11.8
Facturatie
Adverteerders dienen alle nodige gegevens te verstrekken voor het opmaken van facturen
Natuurlijke personen:
- Naam en adres

Rechtspersonen:
- Bedrijfsnaam, adres en BTW nummer
- Naam van de natuurlijke persoon, adres en BTW nummer.
Wijzigingen in de facturatiegegevens dienen onmiddellijk gemeld te worden aan SuCasa24.

SuCasa24 behoudt zich het recht voor om te weigeren om reeds uitgereikte facturen te wijzigen (bijvoorbeeld andere bedrijfsnaam, adres, etc.).

Facturatie wordt afgeleverd door SuCasa24 bij iedere financiële transactie.

12. PLAATSEN VAN EIGENDOMMEN

12.1
Eigendommen dienen te voldoen aan volgende voorwaarden:
- Geen valse informatie bevatten (bijvoorbeeld valse foto’s, prijzen, afmetingen, beschrijvingen, kenmerken of adressen)
- Beschikken over het juiste kadastrale referentienummer
- Eigendomsinformatie dient up-to-date gehouden te worden.
- Dienen minstens 1 foto te bevatten

12.2
Het is verboden om eigendommen en foto’s te publiceren van eigendommen met illegaal verkregen informatie.

12.3
Iedere eigendom heeft de mogelijkheid om melding te maken indien er sprake is van een fout, dit is toegankelijk voor iedere bezoeker van SuCasa24. Elke melding van fout of misbruik zal door SuCasa24 in behandeling worden genomen, indien SuCasa24 van oordeel is dat het misbruik effectief is, zal SuCasa24 de nodige sancties treffen.

13. XML FEED IMPORT

Er is een mogelijkheid om eigendommen te importeren via XML voor professionele accounts.

Werkwijze voor het importeren van eigendommen via XML:
- Na het aanmaken van een account kan u uw XML feed doorgeven via uw dashboard bij “XML Import”.
- Onze technische dienst analyseert uw XML feed.
- Zodra onze technische dienst u op de hoogte stelt dat SuCasa24 uw XML feed kan incorporeren, kan u uw account activeren.
- Afhankelijk van het type van XML feed kan het incorporeren van uw eigendommen een tijdspanne van 2-3 dagen tot 1 week duren omwille van de kwaliteit controle die hoofdzakelijk automatisch verloopt.
- Nadat uw eigendommen geïncorporeerd zijn heeft u ook de mogelijkheid om deze eigendommen te beheren in uw Dashboard van SuCasa24.
- Nadat uw XML Feed is geïmporteerd en uw eigendommen online zijn, kan u eenvoudig via uw Dashboard een update van uw XML aanvragen.
- Het importeren van uw XML feed is gratis.

14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

14.1
Hoewel SuCasa24 er met de uiterste zorg naar streeft dat de werking van de SuCasa24 website en/of de SuCasa24 software en de daaraan gerelateerde diensten ten alle tijde optimaal verzorgd en onderhouden zijn, kunnen er in geval van heirkracht eventuele fouten of onvolledigheden opduiken waarvoor SuCasa24 niet aansprakelijk kan worden gesteld. SuCasa24 is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren werken van de SuCasa24 website en/of de SuCasa24 software, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van SuCasa24.

14.2
SuCasa24 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de SuCasa24 website en/of de SuCasa24 software of enig onderdeel daarvan.

14.3
SuCasa24 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opslaan of verwijderen van inhoud die door de adverteerder is geplaatst op de SuCasa24 software.

14.4
SuCasa24 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de website en/of de software en is derhalve niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze hyperlinks en/of websites.

14.5
De totale aansprakelijkheid van SuCasa24 voor mogelijk geleden en/of te lijden schade door adverteerders is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot een maximaal bedrag van 100 €. De aansprakelijkheid van SuCasa24 voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van adverteerders, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande delen onder artikel 15, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

14.6
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is ten allen tijde dat adverteerders de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en onderbouwd met voldoende documentatie en afdoend bewijs meldt aan SuCasa24. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SuCasa24 vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle hieronder opgesomde gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade:

a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens SuCasa24 aan adverteerders verstrekte voorschriften
b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens
c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen
d. anderszins veroorzaakt is door niet aan SuCasa24 toe te rekenen oorzaken, waaronder - doch niet uitsluitend - veranderende wetgeving

15. INFORMATIE, VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONSGEGEVENS

15.1
Een adverteerder is niet gerechtigd om interne informatie uit de SuCasa24 software die deels vertrouwelijk is omtrent werking en uitvoering alsook promotie van eigendommen etc. te delen of kenbaar te maken aan derden.

15.2
SuCasa24 zal de door de adverteerder verstrekte persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze algemene voorwaarden, met inachtneming van de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die SuCasa24 vraagt met het oog op de identificatie van de adverteerder en/of zijn vertegenwoordigers zullen door SuCasa24 uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende natuurlijk persoon, of onderneming en worden bewaard conform hetgeen is bepaald in de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

15.3
SuCasa24 zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens van adverteerders, met dien verstande dat er met betrekking tot de registratie-, account- en transactiegegevens maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden een noodzaak voor bestaat.

15.4
Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en overige gegevens die aan SuCasa24 worden verstrekt geeft de adverteerder verder zijn expliciete toestemming aan SuCasa24 om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het platform gerelateerde berichten of om adverteerders te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van SuCasa24. Verder zal SuCasa24 de persoonlijke gegevens van de adverteerders uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover SuCasa24 hiertoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

16. INHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1
SuCasa24 heeft geen directe invloed op de inhoud of de gegeven meningen en opvattingen die tot uiting komen binnen eigendom pagina’s, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die berokkend wordt aan eigendommen en/of derden die het gevolg is van inhoud die wordt weergegeven in eigendom pagina’s binnen de website. Er mag bij het aanmaken van een eigendom onder geen enkele omstandigheid inbreuk gemaakt worden op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatige en/of strafbare inhoud worden weergegeven in een eigendom ten opzichte van derden. SuCasa24 controleert de inhoud van een eigendom niet voorafgaand aan plaatsing. De adverteerder begrijpt dat alleen hij zelf aansprakelijk is voor de inhoud van de eigendom en gaat ermee akkoord dat alleen hij zelf verantwoordelijk is voor de door of namens hem/haar geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

16.2
Op de inhoud van advertenties betreffende eigendommen rusten intellectuele eigendomsrechten van adverteerders en/of diens licentiegevers. Op de volledige inhoud van de website rusten intellectuele eigendomsrechten van SuCasa24 en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt de adverteerder uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het plaatsen van een eigendom, en is voor ieder ander gebruik, behoudens voor zover op grond van een wettelijke exceptie toegestaan voorafgaande schriftelijke toestemming van de adverteerder die de eigendom heeft geplaatst en/of SuCasa24 vereist.

16.3
Het is de adverteerder niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van SuCasa24 te verwijderen of te wijzigen.

17. ALGEMENE BEPALINGEN

17.1
SuCasa24 heeft het recht om, zonder enige reden op te geven, een eigendom of een adverteerder te weigeren voor gebruik van de SuCasa24 website en/of de SuCasa24 software.

17.2
Ondanks het feit dat SuCasa24 de grootst mogelijke zorg besteed aan de nauwkeurigheid van de SuCasa24 website, kan SuCasa24 geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de SuCasa24 website en/of SuCasa24 software en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

17.3
SuCasa24 heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en maakt in geval van wijzigingen een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op de SuCasa24 website.

17.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

17.5
SuCasa24 is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde, waaraan de adverteerder reeds op voorhand zijn medewerking verleent.

17.6
Op de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten zullen exclusief bij de Spaanse territoriaal bevoegde rechter te Malaga aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is, tenzij op grond van dwingend recht een andere gerechtelijke instantie of rechter bevoegd is.

Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 4 juni 2021 en zijn gekend onder "Algemene Voorwaarden (AGV)"

SuCasa24