Bouwgrond

325.000 €

SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
SuCasa24 - Your international Property Portal
Omschrijving

WONEN IN VRIJHEID!
Laat je droom uitkomen en bouw je eigen vrijstaande droomhuis!
Wil jij graag centraal wonen in een landelijke omgeving? Wij hebben de perfecte plek voor je gevonden. Een perfecte setting omdat de natuur, rust en privacy overtuigend aanwezig zijn maar het geheel toch op korte afstand van uitvalswegen en voorzieningen ligt.
Hier kun jij je droomhuis realiseren.

MAGNIFIEKE VRIJE BOUWKAVEL
Het betreft een mooie bouwkavel van circa 3000 m².

Informatie volgens www.ruimtelijkeplannen.nl

Bouwregels
Bestemmingen: Wonen (& Agrarisch)

Woning:
- Dient binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’ te worden gebouwd;
- De inhoud van de woning mag maximaal 400 m3 bedragen;
- Goothoogte maximaal 6 meter;
- Nokhoogte maximaal 10 meter;
- De afstand van de woning tot de as van de openbare weg mag niet minder bedragen dan 15 m;
- De afstand tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m.

Aan-, uit- en bijgebouwen:
- Dient binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’ te worden gebouwd;
- De maximale gezamenlijke oppervlakte van aan- uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 150 m2;
- Minimaal 3 meter achter de voorgevel van de woning of het verlengde daarvan
o In afwijking hiervan mag één aanbouw voor de voorgevel worden gerealiseerd onder voorwaarden;
- Goothoogte van vrijstaande bijgebouwen maximaal 3 meter.

Bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
- Voor de voorgevel maximaal 1 meter hoog;
- Achter de voorgevel maximaal 2 meter hoog.

Overig:
- Paardenbak van maximaal 800 m2

Nadere informatie

Bestemmingsplan:
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017’ is in 2018 vastgesteld en van toepassing op de locatie. Binnen dit bestemmingsplan heeft de locatie de enkelbestemming ‘Wonen’ & ‘Agrarisch’.

Overige mogelijkheden:
- Aan-huis-verbonden beroep;
- Bed & breakfast;
- Kleinschalig kamperen

Parkeernorm:
Voor de te hanteren parkeernormen wordt aangesloten bij de meest recente parkeerkencijfers van het CROW, publicatie 381, Toekomstbestendig parkeren (december 2018) ‘volgens Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019 West Betuwe’

Bodem:
Uit www.bodemloket.nl blijkt, op de Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE030400652 en Locatiecode gemeentelijk BIS: AA030400600, het volgende: “Op basis van de informatie uit het Historisch BodemBestand is op deze locatie in het kader van de bodemsaneringsoperatie geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Op deze locaties is pas op termijn, of eerder bij locatieontwikkeling, een vervolgonderzoek noodzakelijk om de aard en ernst van de mogelijke verontreiniging vast te stellen.”

Archeologie:
Bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en meer dan 50 cm diep dient verkennend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Duurzaamheid:
De te realiseren woningen dienen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen (waaronder gasloos bouwen e.d.).

Ligging
Het Gelderse dorp Haaften maakte onderdeel uit van de gemeente Neerijnen welke per 1 januari 2019 is gefuseerd met de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe. U woont hier tussen rivier en snelweg, tussen stad en platteland. In de landelijke omgeving van de Betuwe kunt u uw hart ophalen aan fruitboomgaarden en fruitstalletjes.

Haaften is een dijkdorp aan de Waal. Haaften heeft sinds 1985 een haven in de Kerkewaard, deze is aangewezen als overnachtingshaven en biedt plaats aan 25 tot 30 schepen. Aan de Waalbandijk staan de Korenmolen 'De Blauwe Reiger' en de Nederlandse Hervormde Kerk. In de achtertuin van een huis aan de Dreef staat het restant van kasteel Goudenstein; een hoektoren met muurstompen. Het dorp heeft een bovengemiddeld aantal voorzieningen, zoals een supermarkt, 2 basisscholen (Christelijk en Openbaar), een peuterspeelzaal, diverse sportclubs, een bibliotheek, huisartsenpraktijk etc.

Het openbaar vervoer in het dorp wordt verzorgd door Arriva, buslijn 47 (Gorinchem-Geldermalsen) loopt door het dorp. Haaften is centraal gelegen in Nederland. Het dorp ligt aan de Provincialeweg 830, deze loopt van Gorinchem naar Geldermalsen. De snelwegen A2 en A15 liggen op enkele minuten afstand. Utrecht, 's-Hertogenbosch en Rotterdam zijn daardoor snel te bereiken.

Maar de directe omgeving van het dorp kenmerkt zich echter door een geweldig mooie natuur die steeds meer door de toerist wordt ontdekt. Natuurlijk zijn de vele fruitboomgaarden en de dijk langs de Waal op zichzelf al grote trekkers. Datzelfde geldt echter net zo zeer voor de uiterwaarden waarin u allerlei watervogels kunt aantreffen.

Deze mooie bouwkavel is gesitueerd:
Smalsteeg
HAAFTEN

Details Eigendom
user-image

Van der Brugge

  Alle eigendommen van deze adverteerder
Locatie
SuCasa24 - Your international Property Portal
English - SuCasa24   Español - SuCasa24   Nederlands - SuCasa24